CT Central Translations (N.I.) Ltd Logo

SPECIALISTS IN IRISH TRANSLATION

Central Translations (NI) Ltd has provided translation from English to Irish and Irish to English for over 30 years, both in Northern Ireland and the Republic of Ireland.  Our large client portfolio has included every Government department within the Northern Ireland Civil Service and the Department of Education & Skills in the Republic of Ireland.  

 

All our translators

 

•hold Foras na Gaeilge accreditation (Séala)

•provide translations in Standard Irish

•have a minimum of 5 years experience as a translator

•are trained in and adhere to the rules of An Caighdeán Oifigiúil  

•use terminology available on www.focal.ie

•attend regular training sessions

 

We have built up a Register of accredited and experienced translators, and have the capacity to manage urgent and non-urgent turnaround times.  Each piece of work is run through an Irish spell-check programme, proofread by a second and equally accredited translator, reviewed by the initial translator and returned to client in the format received.

 

Call us to discuss your requirements:

 

07977 115 416

Celtic Circle Graphic icon Celtic cross icon Examples of Celtic artwork

SPEISIALTÓIRÍ SAN AISTRIÚCHÁN GAEILGE

Tá seirbhísí aistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge agus ó Ghaeilge go Béarla á soláthar ag Central Translations (TÉ) Ltd le breis is 30 bliain, i dTuaisceart Éireann agus i bPoblacht na hÉireann araon. Tá le háireamh ar liosta fada na gcliant againn gach aon roinn Rialtais laistigh de Státseirbhís Thuaisceart Éireann mar aon leis an Roinn Oideachais agus Scileanna i bPoblacht na hÉireann.

 

Tá foireann aistritheoirí ardoilte againn:

 

•a bhfuil an Séala Creidiúnaithe d’Aistritheoirí de chuid Fhoras na Gaeilge ag gach aon duine acu

•a sholáthraíonn aistriúcháin sa Ghaeilge Chaighdeánach

•a bhfuil ar a laghad 5 bliana taithí mar aistritheoir ag gach aon duine acu

•a bhfuil oiliúint faighte acu ar fad maidir le rialacha Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge agus a chloíonn leis na rialacha sin

•a úsáideann téarmaíocht oifigiúil mar atá ar fáil ar www.focal.ie

•a fhreastalaíonn ar sheisiúin rialta oiliúna

 

Tá meitheal d’Aistritheoirí creidiúnaithe, a bhfuil lear taithí acu, tiomsaithe againn agus tá d’acmhainn againn plé le hagaí slánúcháin práinneacha agus neamhphráinneacha. Cuirtear gach píosa oibre trí ríomhlitreoir sula gcuirtear ar aghaidh chuig an dara haistritheoir creidiúnaithe é lena phrofléamh. Ina dhiaidh sin, déanann an bunaistritheoir athbhreithniú ar a s(h)aothar sula gcuirtear ar ais chuig an chliant é san fhormáid chéanna ina bhfuarthas é.